About the blog

"Dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl - tak jasna i oczywista!W pierwszej chwili wydała mi się wręcz niedorzeczna- wprawiła mnie w oszołomienie i wręcz lekką histerię:- Mogę zrobić absolutnie wszystko i poza mną samą nie istnieje nic, co by mnie powstrzymało..."
Ohayō gozaimasu~!

Najtrudniejszy marsz w naszym życiu zaczynamy od pierwszego kroku, tak więc postanowiłam, że moim pierwszym krokiem będzie założenie bloga. No proszę ! (:
Tak więc, mówcie mi Shima , jestem zwykłą 18-latką, chodzącą do plastyka. Dziewczyna, z wieloma problemami ( jak każdy).  Mam wiele wielkich marzeń, które mam zamiar spełnić, choć, wiem, ,że czeka mnie bardzo ciężka praca nad tym ,aby osiągnąć to co chcę ,ale wiem, że mogę zrobić wszystko, jeśli tylko się na tym skupie.
Interesuje się rysunkiem i fotografią i jestem zainteresowana kulturą w Azji.


Czemu założyłam bloga?  Bloga założyłam pod wpływem impulsu, ponieważ cały czas odkładałam to kiedy pierwszy raz napiszę, w końcu się zawzięłam. Chciałabym zarażać innych ludzi, nie tylko tym, aby się nie bali żyć, bo chyba czas się pokazać czo ;) ? Ale też wieloma innymi rzeczami bo, uważam ,że odrobina zdrowej spontaniczności w życiu, to klucz do pozytywnej kaskady zdarzeń..
"To jest właśnie mój bunt. Przestańmy być puści. Przestańmy być tylko formą. 
Zacznijmy być treścią."

Co dokładnie się tu znajduje?   Chcę ,aby ten blog zawierał coś ważnego, pokazywał, cieszył i inspirował ,ale nie chcę ,aby dołował i był smutny. Bo na świecie już, i tak jest dużo smutku, po co dokładać więcej ? Pragnę ,aby ten blog oderwał was od rzeczywistości, cieszył, a nawet więcej - pocieszał w chwilach zwątpienia, i w smutku.
Tak więc, wracając, co dokładnie tu będzie ? Po prostu cząstka mnie.. i nie tylko..
Wszystko... - Począwszy od marzeń i celów na ich realizacji kończąc.

--------
"Today a thought occurred to me - so clear and obvious!
At the first moment ,seemed ridiculous to me
- put me in a daze and even a slight hysteria:
- I can do absolutely everything and beyond me there is nothing that would stop me ..."
 Ohayō gozaimasu~!

The most difficult march in our life begins from the first step, so I decided that my first step would be to set up a blog. Well, please! (:
So, I'm Shima, I'm just an 18-year-old going to an artistic school. A girl with many problems (like everyone else). I have many great dreams that I intend to fulfill, though, I know that I have to work very hard to achieve what I want, but I know that I can do anything if I set my mind to it.
I'm interested in drawing and photography and I'm interested in culture in Asia.

Why did I set up a blog? I set the blog on the impulse, because all the time I put aside for later, the moment in which I will write ,finally I forced myself - in a good sense of the word. I would like to induce other people, not only to not be afraid to live, time to show yourself, right? How not now then when? But also many other things because, I think that a bit of healthy spontaneity in life is the key to a positive cascade of events ..
"This is my rebellion. Let's stop being empty. Let's stop being just a form.
Let's start being content. "

What exactly is there? I want this blog to contain something important: showed, enjoyed and inspired others people, but I do not want to get down others and make them sad.There is so much sadness in the world, why add more? I want this blog to take you away from reality, enjoy it, and even more - it comforted you in moments of doubt and in sadness. So, coming back, what exactly will be here? It's just a part of me ... and not just ... Everything ... - Starting from dreams and goals on their completion.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Podobał Ci się ten post? Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz komentarz! To daje ogromną motywację!
Serdecznie dziękuję ♥

*spam oraz obraźliwe komentarze nie będą akceptowane* (ಠ⌣ಠ)